Årsmelding Skogstrimmen 2015

Dette var 25. sesongen med Skogstrimmen – eit lite jubileum! Og det vart ny rekord: 10 fleire besøk enn 2010! Flott!

”Innskriving i manntalet” dei siste 8 åra har vore:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stråpanuten 893   998   915   726   853   807 1046   985
Vassbotn 1490 1493 1404 1359   984   794   984 1108
Gunntveitåsen 538   624   612   426   360   371   654   461
Øyane 783   778 1028 1018 1114   733 1223 1392
Prestastølen 306   239   325   267   280   320   405   309
Midtstølen 91     94     79     44     52     31     60     65
Vinjanuten 128     90   125     92   132   139   169   148
Fisketjønvardane 100     74     98     77   104   104   128
Totalt 4.329 4.390 4.586 4.009 3.879 3.299 4.541 4.596

I 2015 starta me opp med nye skilt som viser lengde på turane og kor krevjande dei er. Turane er klassifisert med grøn, blå, raud og svart der grøn er lettaste turen og svart den tyngste. Dette er gjort også i dei andre bygdene i Suldal og er del av ein nasjonal / europeisk merking av turstiar.

Dette arbeidet vil me jobba vidare med i 2016.

Eigen ny foldar er laga for turstiane på Suldalsosen. Denne er sendt ut til alle heimar med ungar på skulen – foldaren kan ein og få på butikkane og turistinformasjonen.

Følgjande hadde 15 poeng eller meir på Skogstrimmen 2015 ( 52 stykke i alt – 58 i fjor ! ):

Gro Fisketjøn 312

Per Førland 215

Anne Brit B. Steine 203

Ingrid Lunde 160

Olaug Herabakka 135

Solveig H. Bratland 101

Egil Fugleberg 78

Brit Helland 49

Svein Gjuvsland 48

Ragnhild Risa 46

Åshild Sandvik 40

Kristin V. Bakka 36

Stine V. Førland 35

Terje Solheim 34

Terje Steine 34

Hilde Bergjord 32

Anne S. Tjordal 31

Elisabeth R. Sagsveen 30

Ingebjørg Kvæstad 29

Helge Ronold 29

Brita Synnøve Solheim 28

Mikael Sagsveen 27

Gyrid Bakka 26

Edel Lund 25

Oddbjørg S. Nærheim 25

Birgit Steine 25

Gunn Tove Eikeland 24

Bjarne Lunde 23

Christoffer Straabø 23

Klara H. Nerheim 22

Malene Tjordal 22

Atle Førland 21

Øyvind N. Fjellhaugen 20

Anne Grethe Nerheim 20

Anne Thingvoll 20

Hege Lund 19

Helen Madland 19

Målfrid Thomassen 19

Kirsten Vigre 19

Terje Gjuvsland 18

Jon Nærheim 18

Tom Steinar Nærheim 18

Kåre Olav Bakka 17

Jakob Roalkvam 17

Kristine Bøe Berge 16

Lilly Bratland 16

Tor Inge Bråtveit 16

Anna Hauge 16

Gunn Kvæstad 16

Ellen Synnøve Hoftun 15

Kjetil Tjordal 15

Lars Vasshus 15

I trekning av premiar vart desse ekstra heldige:

Gro Fisketjøn (flest poeng av alle)

Kristine Bøe Berge (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Christoffer Straabø (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Eli Marie Haaranes (Stråpanuten 20/9 2015)

Ragnhild Risa (Øyane 28/3 2015)

Tommy Haugen (Øyane 31/8 2015)

Sand, 10. april 2016 For Vinjar skule Egil H. Fugleberg