Harde fakta 2016

Harde fakta er sida for statistikk for a-laget.

I tabellane under får ein samanlagttala. Ein kan også finne oversyn frå kamp til kamp over kven som har spelt dei ulike kampane og kven som har gjort seg bemerka med mål, målgjevande og kort. Då klikkar du på Suldal 1 – kamp for kamp.

For Suldal 1 i 6. divisjon skal kampantal, mål og kort vere ganske nøyaktige. Målgjevande er ikkje heilt presist.

Suldal 2 sitt 7’er-lag har ikkje ført særleg statistikk og blir derfor ikkje lista opp på same måte som før. Me håpar at me får ei oversikt over kven som har spelt, i det minste.

Revidert 28.10.16

Kampar 2016
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn #   Etternamn Førenamn
1 Berge Ingve 15 Adjemi Rene
2 Espe Isak Berge 15 Alveskjær Thomas
3 Lavalette Lars 15 Andersen Espen
4 Utbjoa Jone 15 Berge Tor Olav
5 Wærnes Tom F. 15 Erfjord Hallvard
6 Erfjord Hallvard 14 Erfjord Torstein
7 Underbakke Ørjan 14 Espe Isak Berge
8 Vaage Erik 14 Gjertsen Jone
9 Vatland André 12 Hauge Ole Thomas
10 Tijhus Peterson 11 Hilde Audun
11 Holmestad Svein Egil 10 Holmestad Svein Egil
12 Ruiven Mats van 10 Steine Bjørn M.
13 Vårvik Sigvart 10 Steine Tore M.
14 Nærheim Ådne 9 Søraas Tore B.
15 Hjorteland Inge 8 Vaage Erik
16 Groven Andreas 6 Vårvik Sigvart
17 Skålheim Gunnar 6 Wigestrand Mikkel
18 Wigestrand Mikkel 6 Wærnes Tom F.
19 Josdal Espen 5 Aas John Herman
20 Søraas Glenn 5    
21 Søraas Tore B. 5    
22 Lorentzen Sindre 4    
23 Sparcholz Tim 4    
24 Steine Bjørn M. 4    
25 Sigstad Tor Arne 3    
26 Søraas Marius 2    
27 Vatland Arne 2    
28 Espe Daniel Berge 1    
29 Espe Tommy H. 1    
30 Hansen Christer 1    
31 Jelsa Morten 1    
32 Lorentzen Espen 1    

 

Mål 2016
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
Erfjord Hallvard 12
Søraas Tore B. 11
Utbjoa Jone 9
Vaage Erik 6
Berge Ingve 3
Tijhus Peterson 3
  Sjølvmål 2
Espe Tommy H. 1
Josdal Espen 1
Lavalette Lars 1
Lorentzen Sindre 1
Nærheim Ådne 1
Skålheim Gunnar 1
Steine Bjørn M. 1
Søraas Glenn 1
Underbakke Ørjan 1
Wigestrand Mikkel 1

 

Målgjevande 2016
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
  Ukjent 12
Underbakke Ørjan 6
Utbjoa Jone 6
Erfjord Hallvard 5
Vaage Erik 5
Hjorteland Inge 3
Lavalette Lars 3
Lorentzen Sindre 3
  Motstandar 3
Nærheim Ådne 2
Vatland André 2
Wigestrand Mikkel 2
Steine Bjørn M. 1
Søraas Glenn 1
Tijhus Peterson 1
Wærnes Tom F. 1

 

Råtassen 2016
Suldal 1
Etternamn Førenamn Gule Raude
Nærheim Ådne 3 0
Berge Ingve 2 0
Erfjord Hallvard 2 0
Underbakke Ørjan 2 0
Utbjoa Jone 2 0
Søraas Glenn 1 0
Søraas Marius 1 0
Søraas Tore B. 1 0