Styret informerer

På denne sida vil ein finna informasjon frå styret i Suldal Idrettslag. 

Det kan vera:

 • møtereferat frå styremøter
 • årsmøter
 • årsmeldingar
 • anna informasjon

Noko informasjon er av slik art at det ikkje treng ligga synleg for alle. Sida Avtalar med sponsorar og andre samarbeidspartnarar er derfor verna med passord.

Ta kontakt med leiar@suldal-il.no om du meiner du treng innsyn her.

Dokumentliste

Gå fram som følgjer for å lasta opp og publisera informasjonen:

 1. Logg inn med brukarnamn og passord. Gå inn på denne sida og klikk deg inn på lenkja rediger innlegg nedst på sida.
 2. Lag eit punkt som blir øvst på dokumentlista som etter kvart vil komma. Siste informasjon bør ligga øvst.
 3.  Skriv dato bak punktet.
 4.  Klikk på «Legg til medium» og last opp fila du skal publisera.
 5. Vel fila du har lasta opp og set den inn på sida. Då skal dokumenttittelen dukka opp som ei lenkje bak datoen du har skrive inn.
 6. Hugs å oppdatera denne sida etterpå.
 7. Om de vil at folk skal få med seg oppdateringa, så kan det vera lurt at de legg ut eit innlegg om dette på framsida.
  1. Bruk gjerne logoen til idrettslaget som bilde på desse innlegga.
  2. Kryss av i kategorien Styret informerer før du legg det ut.