Generell info


Kontakt Mobil E-post
Sand IL T.G.Eide 92693362 tor.gunnar@hedda.no
Erfjord IL K.Halgunset 93039960 khalgu@online.no
Jelsa IL T.Laugaland 91629508 tord@fonnafly.no
Haugil IL O.J.Østebø 90629646 olejohan.ostebo@marineharvest.com
Suldal IL S.Ø.Berge 97038950 svein.oystein.berge@statkraft.com
Nesflaten IL T.I.Havrevoll 91638763 tor.inge.havrevoll@gmail.com

 • Kontingenten pr. lag vert kr 400 for miniknott og knott, og kr 500 for lilleputt og gut. Me sender ut bankkgiro.
 • Kampdag vert torsdag for alle lag unnateke gutelaga. For dei har me sett opp mandag som kampdag, for å ikkje komma i konflikt med kretslagkampar. Guteserien vert enkelserie i år, med sluttspel.
 • Resultata melder de inn pr.e-post event. på SMS så snart råd er etter kampane til: E-post: tord@fonnafly.no SMS: 91629508
 • Gå systematisk gjennom terminlista, og meld frå dersom de oppdagar feil.
 • For miniknott og knott startar dei fleste kampane kl 18.00, men som de ser er det nokre unntak.
 • Lilleputtkampane har me sett opp kl 18.45, men også her er eit par unntak.
 • Bruk kodane for dei enkelte kampane når de melder inn resultatet.
  • Miniknott: M+ nr
  • Knott: K+nr
  • Lilleputt: L+ nr
  • Gut: G+ nr

Med helsing frå fotballgruppa i Jelsa Idrettslag