Knott

9 Lag Knott

Anvarleg Telefon Mob. E-post
Sand 1 T.Lillehammer tlillehammer@hotmail.com
Sand 2 P.A.Veka arneveka@online.no
Erfjord Ø.Halgunset 52796131 92267839 ohalguns@online.no
Jelsa C.Josdal 48249293 carro_stacy@hotmail.com
Haugil A.Vatland 97575201 arne.vatland@hvac.no
Suldal 1 G.S.Bratland 95760493 simmen1@live.no
Suldal 2 T.J.Stråbø 95863713 straaboe@start.no
Suldal 3 Petter Hoås 91640095 tobau@online.no
Nes K.Steine 52796893 90865973 kristian.steine@haugnett.no
Knott
Kamp nr Dato Kampstart Heime Borte
K1 29. april 18.00 Sand 1 Nes
K2 29. april 18.00 Sand 2 Suldal 1
K3 29. april 18.00 Haugil Jelsa
K4 29. april 18.00 Suldal 2 Erfjord
K5 6. mai 18.00 Sand 1 Erfjord
K6 6. mai 18.00 Suldal 1 Jelsa
K7 6. mai 18.00 Haugil Nes
K8 6. mai 18.00 Suldal 2 Suldal 3
K9 20. mai 18.00 Erfjord Sand 2
K10 20. mai 18.00 Jelsa Sand 1
K11 20. mai 18.00 Haugil Suldal 2
K12 20. mai 18.00 Suldal 3 Suldal 1
K13 27. mai 18.00 Sand 1 Haugil
K14 27. mai 18.00 Erfjord Suldal 3
K15 27. mai 18.00 Suldal 1 Suldal 2
K16 27. mai 18.00 Nes Sand 2
K17 3. juni 18.00 Suldal 3 Haugil
K18 3. juni 18.00 Sand 2 Jelsa
K19 3. juni 18.00 Suldal 1 Sand 1
K20 3. juni 18.00 Nes Suldal 2
K21 10. juni 18.00 Suldal 3 Sand 2
K22 10. juni 18.00 Jelsa Suldal 2
K23 10. juni 18.00 Haugil Suldal 1
K24 10. juni 18.00 Nes Erfjord
K25 26. august 18.00 Sand 2 Haugil
K26 26. august 18.00 Jelsa Nes
K27 26. august 18.00 Suldal 1 Erfjord
K28 26. august 18.00 Sand 1 Suldal 3
K29 2. september 18.00 Suldal 2 Sand 2
K30 2. september 18.00 Nes Suldal 1
K31 2. september 18.00 Erfjord Jelsa
K32
K33 9. september 18.00 Sand 2 Sand 1
9. september 18.00 Jelsa Suldal 3
K35 16. september 18.00 Erfjord Haugil
K36 16. september 18.00 Suldal 2 Sand 1
16. september 18.00 Suldal 3 Nes

1. Knott er spelarar frå 3. og 4. klasse. ( Jenter kan vera eit år eldre )

2.Speletid: 2×20 min

3. 5 spelarar inkl. målmann. ( byte av spelarar kva tid som helst)

4. Banen bør vera minimum 33m x 18 m  – maks 45m x 25m

5. Målstorleik 5m x 2m eller 3m x 2 m

6. Det bør spelast med 3er ball

7.Dommar kan vera ein eldre spelar eller foreldre med fotballbakgrunn eller god fotballforståing

8. Sjå elles reglar utarbeidd av Norges Fotballforbund

9. Dersom eit lag leiar med med 5 mål bør det andre laget få setja inn ein ekstra spelar

Byte av dag eller klokkeslett kan ordnast innbyrdes. Heimelaget kan med fordel kontakta bortelaget for å stadfesta kamp.

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

RESULTAT MÅ SENDAST SNARAST TIL JELSA IL

E-post: tord@fonnafly.no

SMS: 91629508

9 Lag Knott

Anvarleg Telefon Mob. E-post
Sand 1 T.Lillehammer tlillehammer@hotmail.com
Sand 2 P.A.Veka arneveka@online.no
Erfjord Ø.Halgunset 52796131 92267839 ohalguns@online.no
Jelsa C.Josdal 48249293 carro_stacy@hotmail.com
Haugil A.Vatland 97575201 arne.vatland@hvac.no
Suldal 1 G.S.Bratland 95760493 simmen1@live.no
Suldal 2 T.J.Stråbø 95863713 straaboe@start.no
Suldal 3 Petter Hoås 91640095 tobau@online.no
Nes K.Steine 52796893 90865973 kristian.steine@haugnett.no
Knott
Kamp nr Dato Kampstart Heime Borte
K1 29. april 18.00 Sand 1 Nes
K2 29. april 18.00 Sand 2 Suldal 1
K3 29. april 18.00 Haugil Jelsa
K4 29. april 18.00 Suldal 2 Erfjord
K5 6. mai 18.00 Sand 1 Erfjord
K6 6. mai 18.00 Suldal 1 Jelsa
K7 6. mai 18.00 Haugil Nes
K8 6. mai 18.00 Suldal 2 Suldal 3
K9 20. mai 18.00 Erfjord Sand 2
K10 20. mai 18.00 Jelsa Sand 1
K11 20. mai 18.00 Haugil Suldal 2
K12 20. mai 18.00 Suldal 3 Suldal 1
K13 27. mai 18.00 Sand 1 Haugil
K14 27. mai 18.00 Erfjord Suldal 3
K15 27. mai 18.00 Suldal 1 Suldal 2
K16 27. mai 18.00 Nes Sand 2
K17 3. juni 18.00 Suldal 3 Haugil
K18 3. juni 18.00 Sand 2 Jelsa
K19 3. juni 18.00 Suldal 1 Sand 1
K20 3. juni 18.00 Nes Suldal 2
K21 10. juni 18.00 Suldal 3 Sand 2
K22 10. juni 18.00 Jelsa Suldal 2
K23 10. juni 18.00 Haugil Suldal 1
K24 10. juni 18.00 Nes Erfjord
K25 26. august 18.00 Sand 2 Haugil
K26 26. august 18.00 Jelsa Nes
K27 26. august 18.00 Suldal 1 Erfjord
K28 26. august 18.00 Sand 1 Suldal 3
K29 2. september 18.00 Suldal 2 Sand 2
K30 2. september 18.00 Nes Suldal 1
K31 2. september 18.00 Erfjord Jelsa
K32
K33 9. september 18.00 Sand 2 Sand 1
9. september 18.00 Jelsa Suldal 3
K35 16. september 18.00 Erfjord Haugil
K36 16. september 18.00 Suldal 2 Sand 1
16. september 18.00 Suldal 3 Nes