Ronæs-eksperten

Den spørjande, kritiske og gravande reporteren/journalisten/eksperten med tilhald rundt kaffikoppen på Ronæs har nå fått si eiga side.

Dette blir ei slags samleside der ein kan finne fram til rykta rundt dei gule og svarte frå Prestavikjo. Alt innhald her stiller styret og administrator i klubben og heimesida seg strekt undrande og tvilande til, samstundes som at me og stiller oss i stor avstand frå påstandar som måtte dukke opp. Me vil likevel ikkje kneble rykteflaumen og det kritiske blikket til denne personen. Hald dine venner nære, men dine fiendar endå nærare!

Etter Suldal-Våganes sept 2010

Etter Sviland-Suldal setp 2010

Etter Vardeneset 2-Suldal aug 2010