Gubbatrim

Gubbatrim

Herre-trimmen, eller gubba-trimmen om du vil, i gymsalen på Vinjar skule.

Me møtes på TYSDAGAR KL 20.00, gamle og nye mosjonistar er hjarteleg velkomne.