Skogstrimmen

Egil Fugleberg har i fleire år lagt ned eit godt arbeid for å få folk i bygda ut på tur. I Skogstrimmen ligg det ute bøker på 8 forskjellige stadar i dalføret. For kvart namnetrekk får ein eitt poeng.

Korleis finne fram?

For å finne ut korleis du kan finne fram, eller for å sjå på bilete, klikk på stadane under! På kvar av måla finn du og høgdeprofil.

Du kan også sjå på oversiktskartet til venstre i teksten over turstiar på/rundt Suldalsosen. Her er Skogstrimmen sine løyper med, samt fleire andre turar. Betre kvalitet på kartet, samt litt informasjon om Suldalsosen finn du på kart-turstiar-suldalsosen.

Klikk på kartet, eller på lenkja i teksten for betre oversikt.

Klikk på kartet, eller på lenkja i teksten for betre oversikt.

Årsmeldingar

I årsmeldingane kan du sjå korleis besøket utviklar seg, og ikkje minst kven som er mest aktive i Skogstrimmen.