Skade

Dessverre er det slik at ein kan bli skada når ein spelar fotball, og det kan skje både i kamp og på trening.

Dersom uhellet skulle vere ute, er det viktig å vite korleis ein skal gå fram for at ein skal få igjen utlegg og eventuell erstatning. Les vidare nå, slik at du veit det til seinare. Du finn det og i menyen på venstre side under a-lag.Dette kan du finne ut av på fotball.no. Her kan ein finne skjema, rettningslinjer, informasjon, treningstips, skadetelefon osv. Det er viktig å gjere dette rett dersom ein skal nytte forsikriga fullt ut. Ta og kontakt med trenar/lagleiar så snart som råd etter skade.

Du er forsikra gjennom idrettslaget sin lagforsikring. Idrettslaget betaler for kvart lag det har med i seriesystemet, MEN du som spelar må betale inn forsikring til Suldal IL. Innbetaling blir seinare i år. Hugs at forsikringa og dekkjer skade i trening, ikkje berre kamp.

Blir du skada, gjer du i korte trekk slik:

 • Gå til vanleg lege/legevakt. Få diagnose. Ved brudd blir det vanlegvis umiddelbar behandling.
 • Treng du meir medisinsk behandling eller testar utover legesjekk, må du følgje punkta under.
 • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
 • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden.
 • Ring Idrettens Skadetelefon på 04420, og Norges Fotballforbund gir deg samme tilbud som til landslagspillerne:
  • Spesialister på fotballskader
  • Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
  • Bestilling av utredning og behandling
  • Tilgjengelighet og oppfølging
  • Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)
 • Åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00.

  Medisinsk ansvarlig: Landslagslege Thor Einar Andersen

  Klikk på linkene og finn mer informasjon om Idrettens Helsesenter og fotballforsikringen.