Skade

Blir du skada i trening, kamp eller konkurranse? Meld frå til Idrettens Skadetelefon så snart som råd!

Ved skade skal du ringa Idrettens Skadetelefon på 987 02 033

Fotballforsikringen gir deg tilgang til;

  • Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
  • Bestilling av utredning og behandling
  • Tilgjengelighet og oppfølging
  • Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)

Skadetelefonen er open alle dagar mellom kl.09.00 og 21.00

 

Ring

Sjå info på fotball.no .