Medlemskontigent i Suldal IL

Bli medlem eller gjere endring på medlemskapet?
Då sender du epost til: kasserar@suldal-il.no og oppgi fullt namn, fødselsdato, tlf, epost-adresse og type medlemskap.

 

Alle som skal delta på treningar i regi av Suldal IL skal vera medlem.
Satsane for medlemskontingent i Suldal IL er pr 2022:
  • Born kr 250,-
  • Vaksne kr 300,-
  • Familie kr 600,-

Innbetaling av kontingent skjer til konto 3633.65.51255 merk betalinga med namn og fødselsdato.

Dersom ein skal ha familemedlemskap er det viktig at ein opplyser kasseraren om type medlemskap og namn/fødselsdato på familiemedlemma.

Den årlege medlemskontingenten vert sendt ut via KlubbAdmin slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt. Fakturaen kjem til den epostadressa som er registrert i KlubbAdmin.