Medlemskontigent i Suldal IL

Bli medlem eller gjere endring på medlemskapet?
2. Min side
3. Medlemskap
4. «Bli medlem i et idrettslag»
Alternativt sender du epost til: kasserar@suldal-il.no og oppgi fullt namn, fødselsdato, tlf, epost-adresse og type medlemskap, så kan me invitere deg via link sendt frå Nif si side KlubbAdmin.
Alle som skal delta på treningar i regi av Suldal IL skal vera medlem.
Satsane for medlemskontingent i Suldal IL er pr 2023:
  • Born kr 300,-
  • Vaksne kr 350,-
  • Familie kr 700,-

Kvar enkelt er ansvarleg for å ordne opplysingane i sitt medlemskap via MinIdrett. Dersom ein ønskjer familemedlemskap eller å opprette relasjon mellom familiemedlemmer er det viktig at ein sjølv loggar seg inn via Minidrett https://www.minidrett.no/oversikt/om-minidrett og ordnar desse opplysingane slik at fakturaen for medlemskontingent vert korrekt. Treng du likevel hjelp, kan du kontakte kasserar.

Den årlege medlemskontingenten vert sendt ut via KlubbAdmin slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt. Det er viktig at ein betaler fakturaen med KID slik at medlemskontingenten vert registert på ditt medlemskap i registeret. Registeringa av betalt medlemskontingent skjer automatisk og kan ikkje overstyrast av Suldal IL.

Fakturaen vert sendt til den epostadressa som du har registrert i MinIdrett/KlubbAdmin.