Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/2/s/suldal-il/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2427
Årsmelding for Skogstrimmen 2010 | Suldal idrettslag

Årsmelding for Skogstrimmen 2010

Oppteljinga frå Skogstrimmen 2010 er klar, og ikkje overraskande er det Gro Fisketjøn som har vore den mest aktive i år og.

Sigeren kjem likevel ikkje av seg sjølv, Gro har stått hardt på for å forsvare tittelen, heile 271 poeng har ho henta. Anne Brit B. Steine kjem nemnleg hakk i hel med 244.Gratulerer!

Ein annan som bør gratulerast er primus motor og arrangør av Skogstrimmen Egil H. Fugleberg. Dette er den 20. sesongen med Skogstrim, og då passar det godt at det er sett besøksrekord. Nesten 4586 besøk har det vore på dei 8 plassane det ligg bok ute. Egil gjer ein strålande jobb med å få folk ut på tur i kvardagen. Hugs at det er kvardagstrimmen som er viktig for folkehelsa!

Det er og tydeleg at dette er ein aktivitet som fengjer damene, dei er i stort fleirtal i bøkene. Det er fem stykk som har over 100 poeng, og alle desse er damer.  Det ser og ut som at det er i Førland/Ritlandskrinsen at aktiviteten er størst. Osane og Vassbotn er stadane med mest besøk. Sjå detaljert oversikt lenger nede.

58 personar hadde 15 poeng eller meir. Sjå kven dette var lenger nede på sida.

Her er årsmeldinga frå 2010:

:

Dette er 20. sesongen med Skogstrimmen – og med ny besøksrekord. Det nærmar seg 5000 besøk!

”Innskriving i manntalet” dei siste 8 åra har vore:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stråpanuten 1125 1407 976 826 1102 893 998 915
Vassbotn 1083 1113 674 1012 1414 1490 1493 1404
Gunntveit-åsen 754 635 545 619 652 538 624 612
Øyane 522 550 738 783 778 1028
Prestastølen 441 557 336 389 281 306 239 325
Midtstølen 156 165 140 86 93 91 94 79
Vinjanuten 131 159 103 109 108 128 90 125
Fisketjøn-vardane 124 131 88 74 92 100 74 98
Totalt 3814 4167 3384 3665 4480 4329 4390 4586

Aktiviteten har heldt seg stabilt dei siste 4 åra, men det vart ny rekord igjen dette året. Spesielt er det mange som har nytta turen til Øyane.

Mange nyttar turane som trim, andre som trening. Mange er blitt nesten litt avhengige av turane – og medisinen er reseptfri og gratis !!!

I trekning av premiar vart desse ekstra heldige:

Gro Fisketjøn (flest poeng av alle)

Jorunn Herabakka (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Gunn Tove Eikeland (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Steinar Førland (Øyane 25. oktober -09)

Lena Herabakka (Fisketjønvardane 25. juli -10)

Torunn Berge (Prestastølen 14. juni -10)

Følgjande hadde 15 poeng eller meir ( 58 stykke i alt – 41 damer og 17 menn !! ):

Gro Fisketjøn 271

Anne Brit B. Steine 244

Ingebjørg Kvæstad 134

Solveig H. Bratland 119

Ingrid Lunde 103

Svein Gjuvsland 84

Helge Ronold 81

Egil Fugleberg 80

Karin Stråbø 77

Rune Vaage 67

Brit Helland 59

Jon Nærheim 58

Gunnbjørg Kvarstein 58

Arild Kvarstein 57

Tom Steinar Nærheim 57

Gro Helland 50

Terje Steine 46

Anna Hauge 45

Kirsten Vigre 42

Jorunn Herabakka 41

Elisabeth R. Sagsveen 41

Åshild Sandvik 40

Kari Vaage Gjuvsland 39

Helen Madland 38

Brita Synnøve Solheim 37

Birgit H. Steine 37

Linda Karin Nærheim 35

Olaf Arild Aarsbog 34

Per Førland 33

Klara H. Nerheim 33

Gunn Kvæstad 32

Hilde Bergjord 31

Mari Moe 31

Anne S. Tjordal 31

Anne Thingvoll 29

Terje Bråtveit 28

Astri J. Vaage 27

Gyrid Bakka 25

Jakob Roalkvam 25

Synnøve Haaranes 23

Kate Reidun Nærheim 22

Trond Nærheim 22

Kristin S. Førland 21

Ellen J. Roalkvam 20

Kari Brustveit 19

Inger Bråtveit 19

Britt Hansen 18

Mikael Sagsveen 18

Vidar Bern 17

Gunn Tove Eikeland 17

Bjarne Lunde 17

Oddbjørg S. Nærheim 17

Unni Eikeland 16

Karl Magne Aarhus 16

Stine Førland 15

Edel Lund 15

Jorunn Tjordal 15

Sigrunn Vetrhus 15

Sand, 26. januar 2011 For Vinjar skule Egil H. Fugleberg