Opning av Prestavikjo 1978, volleyball, fotball Ca 1975-2007

Bidragsytar: Tor Kåre Fisketjøn.

 

Utflytta suldøl Tor Kåre Fisketjøn har mange gode minne frå tida si i Suldal IL. I dag bur han på Bryne, og derfor er det og nokre bilete som kan knytast til Bryne IL.

Tor Kåre fortel:

«Fotball og Volleyball var det stora – ska eg trekka fram to namn så må det bli Oddvar Mehus som lot oss få spela møkje fotball på skulen i gymtimane og i friminutta. (Hadde jo ikkje organisert trening på ettermiddagen før me var 15-16 år og fekk vera med A-laget.)

Og Paul Magne Stangeland skylde me ein store TAKK for engasjemanget for volleyballen. Han skaffa oss treningstid inne i samfunnshussalen – han var med på kampar og turneringar. Veldig mange gode minner frå volleyballen.»

 Klikk på eitt av bileta for å få lysbileteframsyning.