Toppskårar Suldal IL 2009 ->

Frå sesongen 2009 er det registrert kor mange mål kvar ein har skåra for Suldal 1 og Suldal 2. 

Lista blir oppdatert etter kvar sesong. Sist oppdatering for Suldal 1 er 8. februar 2017. Suldal 2 er sist oppdatert november 2013.

For å sjå kven som skåra mål for Suldal 1 i dei ulike sesongane:

Mål sesong for sesong Suldal 1

Oppdatert etter 2016-sesongen.

Suldal 1

  Mål frå og med 2009   Sum
  Mål i alt:   292
1 Utbjoa Jone 42
2 Erfjord Hallvard 36
3 Sørås Tore 36
4 Gjuvsland Øyvind 20
5 Josdal Espen 19
6 Aas Vegard 12
7 Bråtveit Erik Bård 10
8 Vaage Erik 10
9 Steine Bjørn M. 8
10 Sjølvmål 8
11 Laugaland Rune Andre 7
12 Foldøy Knut 6
13 Berge Ingve 5
14 Husic Halil 5
15 Søraas Glenn 5
16 Adjemi Rene 4
17 Espe Tommy 4
18 Halgunset Ingvald S. 4
19 Lavalette Lars 4
20 Nærheim Øystein 4
21 Deilkås Sander 3
22 Hoftun Geir Bjarte 3
23 Kristiansen Daniel 3
24 Lorentzen Sindre 3
25 Lunde Odd Åsgeir 3
26 Sigstad Tor Arne 3
27 Tijhus Peterson 3
28 Berge Tor Olav 2
29 Brustveit Thomas 2
30 Halgunset Gjermund S. 2
31 Underbakke Ørjan 2
32 Wigestrand Johannes 2
33 Espe Isak Berge 1
34 Groven Andreas 1
35 Hansen Christer 1
36 Kolstø Sven 1
37 Nærheim Ådne 1
38 Skålheim Gunnar 1
39 Steine Sindre M. 1
40 Steine Torjus 1
41 Vaage Jørn 1
42 Vårvik Sigvart 1
43 Weerstand Patrick 1
44 Wigestrand Mikkel 1

Suldal 2

 Ikkje oppdatert etter 2013.
Mål frå og med 2009   Suldal 2
Sigurd Slåtto Sigurd 34
2 Underbakke Ørjan 18
3 Erfjord Hallvard 14
4 Steine Bjørn M. 14
5 Brustveit Thomas 10
6 Steine Sindre M. 10
7 Ritland Vidar 9
8 Vidvei Bjørn 8
9 Nærheim Øystein 6
10 Hansen Christer 5
11 Sjølvmål 5
12 Gjuvsland Øyvind 4
13 Nærheim Ådne 3
14 Sjøholt Robert 3
15 Vaage Jørn 3
16 Erfjord Torstein 2
17 Gjuvsland Terje 2
18 Lunde Inge 2
19 Aas Vegard 2
20 Berge Tor Olav 1
21 Bråtveit Erik Bård 1
22 Bråtveit Jon 1
23 Espe Tommy 1
24 Foldøy Knut 1
25 Hilde Audun 1
26 Kolstø Sven 1
27 Kristiansen Daniel 1
28 Lauvstad Tommy 1
29 Lovra Rune 1
30 Nordmark Odd Eirik 1
31 Utbjoa Jone 1
32 Vetrhus Anders 1
33 Øigjord Steffen 1