Harde fakta 2012

 

 

Harde fakta er sida der statistikker taler sitt tydelege språk.

Her finn du eit oversyn frå kamp til kamp for Suldal 1 og Suldal 2 i sesongen 2012.

Under er tala i tabellform.

Sluttført 12. november 2012

Kampar
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn #
Etternamn Førenamn #
Berge Ingve 19 Steine Sindre M. 13
Berge Tor Olav 18 Underbakke Ørjan 12
Utbjoa Jone 18 Lunde Inge 11
Underbakke Ørjan 17 Hilde Audun 10
Moe Nils Arne 16 Vidvei Bjørn 10
Steine Bjørn M. 16 Steine Bjørn M. 9
Eldardiry Kiko 14 Steine Tore M. 9
Erfjord Hallvard 14 Slåtto Sigurd 8
Hansen Christer 14 Nordmark Odd Eirik 7
Steine Sindre M. 13 Vetrhus Anders 7
Gjuvsland Øyvind 11 Erfjord Hallvard 6
Laugaland Rune Andre 10 Ritland Vidar 6
Brustveit Thomas 9 Brustveit Thomas 4
Halgunset Ingvald S. 9 Softic Mirzet 4
Lavalette Lars 9 Søraas Tore Bendiksen 2
Slåtto Sigurd 9 Tveit Anders 2
Wigestrand Johannes 9 Aas Vegard 1
Espe Tommy 8
Holmestad Svein Egil 8
Lovra Rune 7
Lunde Odd Åsgeir 7
Nærheim Ådne 7
Smithson Christian 7
Søraas Tore Bendiksen 6
Vidvei Bjørn 3
Vold Erik W. 3
Sjøholt Robert 2
Steine Tore M. 2
Våge Jørn 2
Adjemi Rene 1
Hoftun Geir Bjarte 1
Lunde Inge 1
Strøm Wegard 1

 

Vinjar Låjen sine poeng
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn #
Etternamn Førenamn #
Utbjoa Jone 19 Lunde Inge 12
Berge Ingve 16 Slåtto Sigurd 11
Halgunset Ingvald S. 15 Steine Sindre M. 9
Erfjord Hallvard 12 Steine Bjørn M. 8
Smithson Christian 9 Erfjord Hallvard 7
Søraas Tore Bendiksen 9 Steine Tore M. 7
Lavalette Lars 6 Brustveit Thomas 6
Moe Nils Arne 6 Underbakke Ørjan 5
Hansen Christer 5 Vidvei Bjørn 5
Nærheim Ådne 5 Softic Mirzet 3
Espe Tommy 4 Hilde Audun 1
Lunde Odd Åsgeir 4 Ritland Vidar 1
Erfjord Torstein 3 Vetrhus Anders 1
Sjøholt Robert 3
Wigestrand Johannes 3
Berge Tor Olav 2
Eldardiry Kiko 2
Gjuvsland Øyvind 2
Slåtto Sigurd 2
Steine Sindre M. 2
Brustveit Thomas 1
Laugaland Rune Andre 1
Lovra Rune 1
Mål
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn #
Etternamn Førenamn #
Erfjord Hallvard 5 Slåtto Sigurd 8
Halgunset Ingvald S. 4 Erfjord Hallvard 7
Utbjoa Jone 4 Underbakke Ørjan 6
Gjuvsland Øyvind 3 Brustveit Thomas 5
Søraas Tore Bendiksen 3 Steine Bjørn M. 4
Sjølvmål 3 Steine Sindre M. 2
Brustveit Thomas 1 Lunde Inge 1
Laugaland Rune Andre 1 Ritland Vidar 1
Lunde Odd Åsgeir 1 Vetrhus Anders 1
Steine Bjørn M. 1 Vidvei Bjørn 1
Sjølvmål 1

 

Målgjevande
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn #
Etternamn Førenamn #
Gjuvsland Øyvind 4 Underbakke Ørjan 8
Halgunset Ingvald S. 3 Erfjord Hallvard 6
Utbjoa Jone 3 Vidvei Bjørn 6
Motstandar 3 Motstandar 4
Erfjord Hallvard 2 Slåtto Sigurd 2
Underbakke Ørjan 2 Steine Bjørn M. 2
Berge Ingve 1 Steine Tore M. 2
Eldardiry Kiko 1 Dødball 2
Moe Nils Arne 1 Sjølvmål 2
Nærheim Ådne 1 Ritland Vidar 1
Slåtto Sigurd 1 Steine Sindre M. 1
Steine Bjørn M. 1 Søraas Tore Bendiksen 1
Dødball 1
Sjølvmål 1

 

Råtassen
Suldal 1 Suldal 2
Etternamn Førenamn Raudt Gult
Etternamn Førenamn Raudt Gult
Berge Ingve 1 0 Brustveit Thomas 0 1
Utbjoa Jone 0 5
Nærheim Ådne 0 3
Underbakke Ørjan 0 3
Laugaland Rune Andre 0 2
Søraas Tore Bendiksen 0 2
Brustveit Thomas 0 1
Eldardiry Kiko 0 1
Espe Tommy 0 1
Gjuvsland Øyvind 0 1
Holmestad Svein Egil 0 1
Lovra Rune 0 1
Lunde Odd Åsgeir 0 1
Slåtto Sigurd 0 1
Smithson Christian 0 1
Steine Bjørn M. 0 1