6. div avd 3: Suldal – Paradis 2-1 (1-1)

Sol og vind i Prestavikjo i dag, og eit heimelag kledd i svart for høvet.

Gjestene frå Paradis satsa på at raude vestar skulle vera godt nok som bortedrakt, for å dekka over dei Newton Heat-inspirerte grøne og gule draktene sine. Suldalsspelarane var lite begeistra for dette, for det gule som viser på ermane blir for likt vår eigen farge. Derfor altså svart og bortedrakter på oss i dag.

Paradis kom frå vaktoppdrag i Kongeparken tidlegare i helga, men dei verka ikkje særleg trøyte. Gjennom heile kampen gav dei Suldal god motstand. Det var dei som hadde presset både dei første og siste minutta av kampen. Det i mellom var heldigvis Suldal det laget som alt i alt var best, og burde nok ha skåra eit mål og to slik at spenniniga ikkje varte heilt til kampslutt.

read more…

Saudacup 2023 i strålande ver!

Det er nokre år sidan me sist var i Sauda på cup, men i år tok me turen inn med 10 lag og 54 spelarar.

Dei gule draktane skein om kapp med sola, og det blei nok ganske varmt og vèl godt for fleire utover dagen. Laga var meldt på med få eller ingen innbyttarar, og kampane varte i 28 minutt, så her fekk alle verkeleg mykje speletid. Her var reine gute- og jentelag (stort sett), og nokre av laga var også reine klasselag.

Denne inndelinga er annleis enn me er vant med frå Suldalsserien, så spelarane får spelt saman med spelarar dei gjerne ikkje spelar så ofte med til vanleg. Mest spent var kanskje dei yngste som ikkje har vore med på så mange kampar endå, og 10-åringane, samt to 9-årsjenter, som skulle vera med dei eldre og spela på 7’ar-bane. Dei kom alle godt frå det!


Stort sett møtte laga våre passande motstand, men som alltid er det nokon lag som vinn og nokon som taper. Slik er fotballen, og slik er visst også livet. Ein må gjera sitt beste, og så kan ein øva meir og få ein ny sjanse snart. Om ei og ei halv veke startar Suldalsserien for nokre av laga.

Takk til Sauda IL for arrangementet, og takk til lagleiarar, føresette og andre familiemedlemmer som sette av laurdagen til ein kjekk fotballdag for ungane!

Klikk deg vidare for bilder frå cupen.

read more…

6. div avd 3: Suldal – Sunde 2 9-0 (2-0)

Årets første heimekamp, og referat av nysigneringa Sveinung Nessa:

Me er ein seint i april – sola skin, bjørka sprett og endeleg var det duka for første heimekamp. Skitlukta ligg som eit teppe innover dalen og gjødselvognene går i skytteltrafikk forbi Prestavikjo med møk.

Det er berre så vidt Torjus, som også er ute i same ærend på formiddagen, klarar å rive seg laus og stille til kamp. Med han og resten av Suldalsgjengen på plass, er alle klare når klokka tikkar mot tretten, og innstilte på å starte poengsankinga for i år. Litt glissent med tilskodarar, men det får fotballeiaren ta på sin kappe, som har sendt alle fotballinteresserte i bygda på cup i Sauda.

read more…

Kr 151.000,- frå Sparebankstiftelsen Sauda til Prestavikjo!

Det passa godt at rett før me skulle til Sauda på Saudacup så fekk me melding om at Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt kr 151.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

Saman med dei 100.000,- Sparebankstiftelsen Sauda alt har tildelt øyremerkt tribunebygging, så er den samla støtta til Prestavikjo frå nabokommuen nå oppe i ein kvart million!

Det var bankdrift i Sauda Sparebank gjennom 118 år med drift som gav grunnlag for Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsen skal i følge https://isauda.no/om-sparebankstiftelsen-sauda/ gi deler av overskotet sitt til allmennyttige formål og vera ein langsiktig eigar i Sparebanken Vest. Overskotet skal fordelast der midlane opprinnleg er opparbeida. Det medfører at 5 % av midlane blir øyremerkt prosjekt i Suldal kommune. Dei ønskjer å støtta opp om tiltak som aukar trivselen og gjer lokalsamfunnet endå meir attraktivt å bu i. Det håpar og trur me verkeleg at «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» vil bidra til.

Meir informasjon om stiftinga og kva dei gir i kan de finna på nettsida deira .https://isauda.no/

Tusen takk for støtta!

Kleivane Kraft AS gir kr 20.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

Kjelde: wikipedia.no

Kraftprodusentane i bygda trør verkeleg til. Denne gong er det Kleivane Kraft AS som støttar med gode 20.000 kr.

Kleivane Kraft AS eig Kleivane kraftverk. Dette er eit kraftverk som ligg i Mo i Suldal, og utnyttar fallet på 199 meter i Mosåno, den som renn ned frå Mosvatnet ved Gullingen, for dei som ikkje er lommakjent. Wikipedia spriker i eigen fakta, dei opplyser om innstallert effekt på frå 750 kW til 1 MW.

Kanskje på sin plass med ein liten fysikktime her: 750 kW = 750.000 watt. 1MW = 1 megawatt = 1.000.000 watt. Enklare sagt: Innstallert effekt om lag 750-1000 kW. Årsproduksjon er oppgitt til mellom 2,6 GWh – 3,9 GWh. 1 GWh er det same som at ein bruker ein milliard watt i ein time. Når ein så samanliknar kapasiteten til ulike kraftverk, så er det dette talet ein må sjå på. Til samanlikning har Kvilldal kraftverk ein årleg produksjon på 3131 GWh…

Støtta me får frå Kleivane Kraft AS er ekstra imponerande når ein veit at dei har vore ute av drift i mange av dei beste produksjonsmånadane med best kraftpris grunna lynnedslag. Heldigvis er dei oppe og går igjen.

Tusen takk for støtta!

Ølen Betong støttar Prosjekt Prestavikjo med rabattar på kr 40.000!

Ein del av Prosjekt Prestavikjo er ein ny tribune som skal plasserast i skråninga mellom fotballbanen og samfunnshuset. Dette vil Ølen Betong bidra til at me får til, noko me set stor pris på!

Tribuna skal plasserast på eit platå, og det må fundamenterast mot skråninga bak. Til dette skal det brukast betong-legoklossar. Desse har Suldal IL fått svært god pris på av Ølen Betong, slik at det vil tilsvara ein rabatt på kr 40.000 eksl. mva. i innkjøp. Det svarar til kr 50.000,- om det skulle vore rein kontantstøtte.

Ølen Betong kjenner nok dei fleste til som både lokalt, regionalt og nasjonalt firma. Hovudkontoret ligg sjølvsagt i Ølensvåg, mens dei her i Suldal har halde til i Mo sidan dei tok over anlegget her i 2012. Ølen Betong driv innan fire divisjonar; ferdigbetong, betongvarer, element og logistikk. Avdelinga i Suldal driv med ferdigbetong.

Firmaet er eit av dei største i Noreg innan betong og betongvareproduksjon og blei etablert i 1974. Neste år er det altså tid for 50-årsjubileum! Det er mykje interessant lesing om bedrifta si historie på heimesida deira. Der kan ein også lesa meir om kva dei driv med på https://www.olenbetong.no/ .

I 2019 arrangerte Ølen Betong avdeling Suldal open dag, og der var det mange kjente fjes og sjå på bilda. Ta ein kikk på reportasjen her.

Tusen takk for støtta, Ølen Betong! Kjekt å få dykk med på laget.

Eit bilde frå den opne dagen i Mo. Bilde og kjelde: olenbetong.no

6. div avd 3: Fiskå – Suldal 2-0

Endelig ruller den runde kula rundt på ulike baner i norges land. Likevel er våre auger retta mot 6 divisjon avdeling 3 der Suldal sitt herrelag held til. Før denne sesongen hadde Ørjan teke ansvaret for laget med Jone som assistent. Ørjan skal var spelande trenar, men halde seg mest på sidelinja slik underteikna har forstått det ut frå treningskampane i vinter. Jone skal i hovudsak vere spelar, men var ei støtte i ulike avgjerslar rundt laget.

Til denne sesongen har det også blitt gjort tre gode signeringar i Jonas som kom frå 4 divisjonsklubben Hundvåg, Sveinung som kjem frå Jelsa, men spela sist i Norheimsund og Atle som er resignert frå Sauda. I tillegg er det fleire unggutar som har trena med laget i vinter og som er klar til å bidra. Marius som er son av tidlegare stoppar, Tor Arne, Sindre frå Suldalsosen. Sist av debutantar til seriåpningen var Isak Berakvam.

read more…

Terminlister Suldalsserien 2023

IL Sand arrangerer serie og cup i år. Nå er terminlistene for serien klare. Første serieomgang er 4. mai.

Kampane for kvart lag vil bli lagt inn i Spond etter kvart. Då får ein varsel om kampane, og kan melda seg av dersom ein ikkje kan stilla. Det vil nok bli ei Spond-gruppe for kvart lag. Dette kjem etter kvart.

Her er terminlistene:

Trengingskamp jenter 11-12 år: Sauda – Suldal

Det er ikkje så ofte jentene får spela saman. Derfor var det lett å takka ja då Sauda inviterte til treningskamp for deira nyoppstarta J11-lag.

Me reiste inn med fire 11- og fire 12-åringar laurdag 15. april. For nokon var det første gong dei spelte på eit reint jentelag, for andre var det første gong dei spelte på 7’ar-bane, så noko spenning var det nok i forkant.

Likevel kom Suldal godt i gong, og var laget som hadde ballen mest i starten, det var ikkje langt i frå at me tok leiinga. Det var derimot Sauda som skulle få det første målet og gjekk opp til 1-0. Så følgde laga kvarandre som skuggar resten av kampen. Suldal utlikna og gjekk opp i leiinga 2-1, før Sauda igjen utlikna. Hugsar ikkje i farten om det var Suldal eller Sauda som gjekk opp til 3-2, men den leiinga blei raskt utlikna. Då me hadde spelt 57 av 60 minutt stod det framleis 4-4. Om underteikna ikkje er heilt objektiv, så meinar han likevel at Suldal var laget som då hadde størst sjansar til å få vinnarmålet. Slik gjekk det ikkje. Ei saudajente la ut på eit dribleraid som førte til leiing rett før slutt. Då var det alle jenter i angrep for vår del, og eit siste kontringsmål i mot kom heilt på tampen. slik at det blei 6-4 til vertane.

Uansett ein veldig spennande og jamnspelt kamp der alle jentene fekk vist seg fram med god innsats og til tider godt spel. Med berre åtte spelarar, blei det mykje speletid på alle. Saudajentene var så mange at dei hadde to fulle lag, og kunne setta utpå utkvilte spelarar i 2. omgang. Dei fekk ei god gjennomkøyring før dei skal debutera i J11-serien til fotballkretsen tysdag.

Etter kampen inviterte Sauda på pizza i klubbhuset, før me svinga heimover.

Revansje for ivrig-gjengen mot Ølen: Suldal – Ølen 9-4

Onsdag 12.mars var det klart for ny treningskamp mot Ølen for 11- og 12åringane som deltar på ivrigtreninga.

Etter to kjappe mål imot i åpningsminutta, bretta spelarane opp ermane og tok ut sitt potensial: Full innsats, tøffe taklingar og godt samspel, som resulterte i at resultatet vart snudd til 4-3 ved pause. Dette gode spelet fortsette i 2.omgang, godt hjulpne av ein entusiastisk tilhengerskare på sidelinja, og kampen enda til slutt med 9-4 seier.

Mykje idrettsglede og godt samhald i gjengen, og gode tilbakemeldingar også frå motstandardlaget som gjerne ville gjere desse treningskampane til ein tradisjon framover.»

Klikk deg inn i saka for å sjå nokre halvgode bilde. Trenaren Aslak var meir opptatt av å huja enn å fotografera…

read more…

Besøk sidan februar 2009

Ulike kategoriar

Utstyrsleverandør

Hovudsponsorar

Suldal IL på Facebook

Reiserekning

Her kan du laste ned reiserekning. Oppdatert 2020.

Grasrotandelen

Kor mykje har me fått i Grasrotandelen? klikke her!

For å registrere deg, send SMS. Skriv:
GRASROTANDELEN 983958605 til 2020 (tenesta er gratis), eller ta kontakt med tippekomisjonæren din.